11/4/08

Aparcaments a Ripoll

Aparcaments al centre de Ripoll

Aquests darrers dies torna a estar al mig de l’actualitat municipal la necessitat i la demanda d’aparcaments en nombre suficient i propers al centre comercial i històric de Ripoll; un tema que es planteja just en el moment crític en què s’està executant el projecte de peatonalització de les places de Sant Eudald i Gran sense haver previst prèviament alternatives a la pèrdua de les places d’aparcaments existents.

De fet en els darrers 5 anys, la política d’aparcaments del govern municipal primer tripartit i ara bipartit ha estat més aviat nul.la; aquesta s’ha limitat a continuar les obres i els projectes de Can Guetes i del Passeig del Ferro en la seva 2a i 3a fases sense de generar noves previsions de cara al futur ni a curt ni a mitjà termini.

Així, el novembre del 2006 davant la proposta del projecte del nou POUM que plantejava el tripartit; des del grup municipal de CiU ja es va llençar un crit d’alerta en forma l’al.legació reclamant la previsió d’aparcaments.

L’al.legació de CIU esmentava que davant del projecte d’una anella de circumval·lació urbana que estava pensada per a descongestionar el trànsit del centre i millorar la comunicació entre barris, i es basa en un conjunt de nous vials i infrastructures de connexió viària. Textualment, el projecte de POUM analitzava i defineix aquesta proposta exposant :

Aquesta proposta del tripartit a l’entendre del grup municipal de CiU comporta un conjunt de problemes que no es resolen com ara el de l’aparcament. No es proposen solucions a l’aparcament per accedir al centre comercial i històric des de l’anella que es planteja; ni tampoc en nombre suficients per al barri de Sant Pere, el barri de la carretera de Barcelona, l’entorn turístic del Monestir o els centres escolars.

I la proposta de CiU –recordem al novembre del 2006- era que es plantegessin en el POUM propostes de dotar de zones noves d’aparcament gratuït en zones properes, internes o perimetrals del centre comercial i històric i s’analitzin les necessitats en aquest sentit dels diferents barris de Ripoll, per a efectuar propostes de solucions.

Mercés en aquesta pressió i argumentació política avui es tenen sobre la taula, com a mínim algunes propostes de futur : s’ha recuperat el projecte d’aprofitament del subsòl de l’espai de la rectoria, es torna a parlar de l’aparcament soterrani del pati dels Salesians plantejat durant la legislatura 1999-2003, s’han improvitzat les darreres setmanes propostes amb convenis al sector de fustes Carreres i l’antiga fàbrica de Plaster i al barri del carrer Progrés i Fuensanta al costat de la riera Caganell. Es parla també d’aprofitar temporalment els accessos a la zona de la Preparación Textil i ampliar el nombre d’aparcaments del sector Passeig Ragull. La veritat és que d’aquestes propostes cap ha estat operativa en el moment de començar les obres de les places Sant Eudald i en el moment de tancar al trànsit la Pl. Gran.

La lògica, i la demanda veïnal i dels sectors comercial i hostaler del centre fa que haguem de pensar en noves i millors alternatives als projectes esmentats. Cal insistir encara en possibles alternatives com reconduir el projecte de la desorbitada inversió a la plaça coberta de La Lira cap a un espai d’aparcaments en vertical ? cal plantejar una opció similar davant els projectes de rehabilitació d’algún edifici –privat- com l’antic hotel Monestir ? la tercera planta del soterrani de l’edifici Casino actualment en desús ? un aparcament soterrani en bateria al Passeig de Sant Joan ? i el futur aprofitament dels terrenys on s’ubica l’actual ambulatori un cop l’ICS hagi construït el nou CAP previ conveni amb la propietat (INSS) ?