11/6/11

Discurs d'investidura, Ripoll 11 de juny de 2011

Discurs pronunciat durant el Plenari Extraordinari del dia 11 de juny a l'Ajuntament de RipollFoto : Arnau Urgell. Elripolles.info
Bon dia

Regidores i regidors, Sr. Secretari, funcionaris i personal de la corporació municipal, senyores i senyors, amigues i amics, família -la meva i les dels companys regidors- que avui ens acompanyeu, Sr. Eudald Casadesús Delegat del Govern a Girona. (Permeteu-me un record especial també per una part de la meva familia que per motius de salut avui no ha pogut estar aquí, i per la família i amics que ja ens han deixat).

1- En primer lloc vull agrair la confiança depositada pels electors de Ripoll el passat 22 de maig en la candidatura de CiU que tinc l'honor d'encapçalar.

2.- En segon lloc, un agraïment pels que m'heu votat avui com a alcalde i que m'acompanyareu de costat i compartirem responsabilitats en aquesta legislatura, recollint el mandat democràtic majoritari dels ripollesos i de les ripolleses expressat el passat 22 de maig.

3.- En tercer lloc donar la benvinguda i desitjar molta feina i molt d'encert als nous regidors i regidores que s'incorporen en aquesta legislatura, igualment pels que continuen i un especial agraïment per la tasca feta i un record per aquells regidors i regidores que han estat aquests darrers 4 anys a l'ajuntament i que ara no repeteixen.

4.- I en quart lloc -malgrat les nostres diferències polítiques- vull agrair i reconèixer públicament la feina, la dedicació, l'esforç diari, amb els seus encerts i els seus errors que com tothom qui decideix pot cometre... de la Sra. Teresa Jordà durant tots aquests anys com a alcaldessa, com a companya i com a amiga amb qui he compartit reunions, projectes, discussions, acords i desacords; sempre dins la cordialitat.

També em cal agrair públicament les aportacions, il.lusions, inquietuds, crítiques... que molts ripollesos i ripolleses a nivell personal o en nom d'entitats han compartit amb nosaltres -aquests darrers mesos de forma més intensa-, però també al llarg de la legislatura. També un agraïment personal per a tots els companys i companyes que han treballat en el nostre projecte per la candidatura de CiU Un Ripoll millor des de la llista com a titulars o com a suplents i des de la militància i els amics i amigues, amb molta implicació i il.lusió compartida.

Aquests darrers anys el nostre equip ha treballat molt, des de l’oposició amb honestedat, responsabilitat i rigor, fent allò que en tot moment hem cregut que era millor per a Ripoll i amb fidelitat al nostre programa electoral; hem estat al costat de l'equip de govern en allò que compartiem, sense rancúnia i sense sectarisme polític, però també ens hem oposat fermament en tot allò que no consideràvem primordial o idoni per a la nostra vila.

No entraré ara a fer cap resum ni valoració política de si s'ha fet molt o s'ha fet allò que era prioritari aquests darrers anys, de si s'ha acomplert el pacte programàtic d'esquerres, o tampoc dels vint projectes que deien aquesta setmana a la premsa que ens deixen de deures, ni tampoc parlaré de l'endeutament... avui com a alcalde de tots els ripollesos i ripolleses em toca ser el primer a mirar endavant, en positiu i demanar-vos a tots, als regidors i regidores primer, i a les entitats, als vilatans i les vilatanes de sumar tots per un Ripoll millor.

És des d'aquesta nova responsabilitat i compromís que avui assumeixo amb molta il.lusió, amb la responsabilitat que comporta i amb el bagatge de l'experiència enriquidora de 20 anys de regidor, tant a l'equip de govern com a l'oposició, que m'atreveixo a demanar en veu alta, a demanar des d'avui mateix, amb mà estesa als companys regidors d'ERC. del PSC i també al Sr. Xavier Hernandez, de sumar el treball i l'esforç de tots per aconseguir que la comtal vila de Ripoll "Bressol de Catalunya" recuperi i potenciï el fet de ser un referent del nostre país, de ser una capital de comarca on les persones hi puguem treballar i viure bé, una vila on acollim als visitants de prop i de lluny i els oferim els nostres serveis, el nostre comerç, el nostre patrimoni, la nostra història i els nostres nous equipaments, la nostra cultura, el nostre dia a dia i el nostre esdevenir...

I sé, ho sabem bé tots els regidors, que com passa a la major part del nostre país, avui també a Ripoll la principal preocupació de la ciutadania és poder guanyar-se la vida, tenir feina, i que la generació i recuperació d'activitat econòmica permeti compensar i reduir les mesures d'estalvi i contenció que totes les administracions públiques es veuen en la necessitat d'aplicar -començant per l'administració estatal i la seva aportació al finançament des municipis-, mesures d'altra banda gens populars.

Com també reconeixen tots els experts econòmics, ara no és el moment de carregar més pressió fiscal sobre els ciutadans, per això reitero avui el nostre compromís -del grup que encapçalo- i per endavant de no pujar els impostos més enllà de l'increment del cost de la vida i intentar rebaixar alguna taxa durant aquesta legislatura que des d'un punt de vista econòmic se'ns entreveu dificil.

Tots els programes electorals dels diferents grups compartiem fent servir diferents paraules la nostra preocupació i el nostre compromís per aquests quatre propers anys pels temes econòmics i de feina. Nosaltres dèiem que des de l'ajuntament hem de prioritzar i ajudar a fer bullir l'olla en tots els sectors, i aquest serà un dels objectius prioritaris del nostre equip i el meu principal compromís : un suport decidit a les empreses petites i grans, al comerç, al turisme... per ajudar a mantenir i crear llocs de treball : més feina, més vida per Ripoll.

I conseqüentment una de les primeres decisions serà la creació d'una nova àrea dins l'organització municipal, una quarta àrea, que -sense incrementar costos-, aglutini sota el concepte de Projecció Econòmica tots els esforços municipals de promoció de sòl i sostre empresarial, formació, ajuts a emprenedors, fires, mercats, comerç, turisme i promoció exterior de Ripoll,... una àrea que es coordinarà i sumarà sense duplicitats amb les institucions privades i públiques que treballen per aquests objectius compartits. Companys regidors d'aquesta legislatura que comencem us torno a oferir la mà estesa per treballar plegats, per sumar per un tema que supera les barreres polítiques, un tema de poble.

Tenim reptes importants davant, com deia la Sra Jordà en el seu discurs, a tocar.

Un primer repte serà l'any 2013; que com sabeu, Ripoll serà la Capìtal de la Cultura Catalana; una nova i estratègica oportunitat per resituar Ripoll, bressol de Catalunya al món des de la vessant cultural i en el sentit més ampli de la paraula. Una altra oportunitat per sumar tots plegats, corporació municipal, entitats i ripollesos i ripolleses, fins i tot ripollesos i ripolleses que resideixen fora però que porten la seva vila al cor; en un projecte que ha de superar totes les possibles discrepàncies polítiques. Us demano també d'implicar-vos i treballar plegats per passar amb nota molt alta aquesta prova de foc; i n'estic segur que ho farem com ja ho varem fer tots en celebracions com els 1100 anys del Comte Guifré, el mil.lenari del Papa Gerbert, el pubillatge de la Sardana 2003 o l'Any Oliba 2008.

I un segon repte el tenim davant. Ho esmentava també el Sr. Enric Perez en la seva intervenció. Aquestes properes setmanes s'obrirà el desdoblament de l'arteria rodada que ens connecta amb l'àrea de Barcelona. El desdoblament de la C17 culmina una llarga reinvindicació històrica del territori i un munt de compromisos d'inversió dels successius governs de Catalunya dels darrers 30 anys, de tram en tram, de pont en pont i de tunel en tunel arribarà finalment a Ripoll i el Ripollès. Aquesta fita trencarà de ben segur una barrera possiblement més psicològica que física de reduir la distància que ens separa, més ben dit que ens uneix, a una de les regions metropolitanes i econòmiques més importants d'Europa, de l'arc Mediterrani i de gran projecció internacional. Necessitem NECESSITEM en majúscula que aquest fet esdevingui un revulsiu per a la nostra vila, un revulsiu per captar activitat econòmica, habitants, turisme... en definitiva + feina i + vida per Ripoll.

I sense renunciar -malgrat ser conscients que el país no té en aquests moments capacitat d'inversió en moltes noves infrastructures- en cap cas a continuar reivindicant el projecte i l'execució de la millor solució de variant que permeti evitar el trànsit rodat i molest per Ripoll, i exigint l'enllaç ferroviari àgil, ràpid i freqüent, de doble via fins a Ripoll, com a mitjà de transport més sostenible i segur que ens connecti amb Barcelona, el Vallés i Osona; i ens interconnecti amb el tren de gran velocitat europeu, el port i l'aeroport, ... tot l'anell d'activitat econòmica metropolità.

I per descomptat encara tenim molts més reptes :
  • arreglar temes puntuals de l'actual Planejament que limiten la generació d'activitat econòmica, és altament preocupant que la premsa escrita reculli que empreses ripolleses per manca d'espai traslladin fora de Ripoll i el Ripollès la seva producció.


  • Reordenar espais que com a la Crta. de Les Llosses han acollit des de fa molts anys i acullen encara i esperem que per molts anys activitats empresarials,


  • I reconsiderar temes que l'actual perspectiva de creixement inmobiliari converteixen en inviables respecte el que s'havia planificat aquells anys 2005-2007 en plena efervescència econòmica i creditícia, com el sector del Pla de Santa Magdalena o de la Preparación Textil. Aquí per aquest espai és on situem una proposta agosarada, un projecte a mtjà i llarg termini, que combini l'habitatge amb l'activitat econòmica, l'emprenedoria amb la promoció firal de la nostra vila, l'aparcament i l'aprofitament de l'entorn natural del Parc Temàtic Botànic de la Devesa del Pla. Diu la dita -com també deia el Sr. Enric Perez- que aquell que no té somnis ni ambicions mai s'atreveix a fer res de diferent ni de nou. Pensem que la nostra vila necessita ambició, com aquesta.

I sense pretendre fer cap repàs exhaustiu dels nostres compromisos de programa, sí que faré referència als barris. Seran la nineta dels nostres ulls, volem uns barris nets i per viure bé, estem convençuts que si volem que els ripollesos i les ripolleses ens sentim bé a la nostra vila això comença pel propi carrer i el propi barri. Segurament serà una legislatura de poques grans noves obres però volem que sigui la legislatura de moltes petites actuacions i de detall, de fer un Ripoll més amable i més sensible en allò que primer preocupa a les persones.

Estarem més al costat del comerç, buscarem noves solucions a l'aparcament de proximitat. I apostarem per l'excel.lència en l'educació, pel futur del jovent, per l'oci juvenil i infantil, per l'oferta d'activitats culturals i esportives, oferirem el màxim suport a les entitats i clubs amb la seva participació a través d'ens com la Comissió de Cultura i el Consell Municipal de l'Esport, i procurarem que cada mes s'organitzi una activitat cultural, firal o festiva de referència que atregui visitants, que portin vida a Ripoll...

Tenim quatre anys per endavant, un programa replet de moltes idees -moltes de les quals no costen diners-, aportem molta il.lusió -començar sempre il.lusiona-, una ferma voluntat de mirar endavant i no endarrera, de fer treballar al màxim tots els nous equipaments que aquests anys anteriors s'han obert sota el mandat de l'anterior equip de govern, fent els deures, com ens deien, però també aportant canvis, innovació, creativitat, esforç, compromís i treball per un Ripoll millor, un Ripoll amb més feina i més vida.

I per anar endavant Compto, comptem, amb tots vosaltres, regidors i regidores, entitats, vilatans i vilatanes; hi compto amb la mà ben oberta, sense rancúnies, pensant únicament en un millor Ripoll per nosaltres i pels nostres fills.

Gràcies. Visca Ripoll. Visca Catalunya.

Jordi Munell
Ripoll, 11 de juny de 2011