22/8/08

CiU de Ripoll demana prudència en la despesa

CiU de Ripoll demana prudència i contenció en la despesa pública de Ripoll
El grup municipal de CiU ha fet arribar a l'alcaldia de Ripoll la seva preocupació davant les noticies econòmiques locals i recordar-li el principi de prudencia en l’execució del que resta de pressupost municipal per als mesos que venen; intentant maximitzar l’estalvi en la despesa.

No és cap secret que el ritme de llicències de construcció i obra ha baixat considerablement respecte els anteriors exercicis i malgrat aquest fet que a principis d’any ja s’intuïa i era previsible, en el projecte de pressupost municipal per al 2008 es va continuar dotant amb el mateix nivell d’ingressos per aquest concepte.

Així mateix en el Capítol 1 del pressupost, el que correspon als ingressos per impostos directes es va incrementar respecte de l’any passat en 417.000 €, incrementant la partida de I.B.I. urbà en un 16,10%, havent-se aprovat en les ordenances fiscals un puja del 8,5%. Ja varem alertar que semblava un increment poc racional o fiable dels ingressos, més pensat com una formula per senzillament ajustar els ingressos a les despeses previstes per l’acció de govern.

Com ja varem alertar també amb motiu de la discussió del pressupost 2008 la no contenció de l’endeutament, al formalitzar-se un nou crèdit de 832.000 €, que superava l’estabilitat pressupostaria pel 2008, establerta en 707.000 € ha provocat una forta carrega financera que fa que s’hagi de retallar considerablement les despeses ordinàries i que això es detectin mancances en el nostre poble, falta de neteja que ja hem argumentat en moltes ocasions, manteniment general del poble i del mobiliari urbà en mal estat, senyalitzacions doblades, trencades, … I conforme vagin passant els anys, aquest problema empitjorarà degut a que moltes de les inversions que actualment estan en construcció (museu, biblioteca, La lira, nou pavelló, …) tindran d’assumir unes despeses de manteniment i funcionament, que afectaran directament al pressupost ordinari, i farà molt difícil que aquest ho pugui assumir.

CiU de Ripoll davant la situació de l'economia

Mesures davant la situació de l'economia a Ripoll

El grup municipal de CiU a fet arribar la seva preocupació a l'alcaldessa davant les noticies econòmiques alarmants i del degoteig incessant de llocs de treball a la nostra vila en els mesos precedents; la situació del sector tèxtil ja es perllonga des de fa temps però ara la situació s’agreuja amb el sector de la màquina-eina . En les darreres setmanes s’ha conegut primer el tancament de la coneguda tèxtil de la “Cotolla”, han corregut rumors d’un expedient de regulació a Fil Génesis i ara Tallers Casals; totes són de les indústries més emblemàtiques de Ripoll.

També estan arribant veus d’alerta al grup municipal de CiU pel que fa a la reducció de vendes i negoci del comerç al detall i tradicional de la vila. I encara s’hi afegeixen les alertes llançades pels treballadors de Comforsa per la manca d’inversions productives a l’empresa i que ja es varen materialitzar amb la manifestació durant la visita del president Montilla a Sant Joan de les Abadesses o la imprecisió del govern davant l’anunci d’incorporació d’un soci .

CiU ha recordat a l'alcaldessa que quan va tancar la Preparación Textil, el 2005 ja es va acordar amb l'acaldia de mantenir una entrevista urgent amb l’aleshores conseller de treball i indústria Josep Ma. Rañé –a la qual us vaig acompanyar jo mateix- demanant el compromís del Govern a oferir Ripoll i el Ripollès com a destí d’alguna possible implantació empresarial per mitjà de l’oficina d’inversions i assessorament empresarial del CIDEM. També es va demanar la implicació de la Generalitat per accelerar el projecte de polígon comarcal que es gestava des de l’any 2002 i que hores d'ara encara no és operatiu ni sembla que ho sigui a curt termini. Serà massa tard ?

Des del grup municipal de CiU pensem que la visió de l’equip de govern sembla una aposta únicament turística de la vila amb projectes com la Xarxa de Turisme Industrial, el Centre d’Acollida Turística o el Projecte de Terra de Comtes i Abats, que encara no funcionen, però que pensem que tot i ser positius, no poden substituir els llocs de treball que es van perdent dels sectors industrials.

Com a portaveu del grup municipal de CiU us vull demanar de promoure una reunió urgent amb les conselleries de treball i innovació i empresa de la Generalitat per a conèixer :

o quines accions s’han derivat des de la darrera visita efectuada amb motiu del tancament de la Preparación Textil,
o en quina situació es troba el polígon industrial comarcal
o altres mesures concretes que permetin garantir la viabilitat de l’economia de la notra vila, tradicionalment basada en l’activitat industrial; abans que no sigui massa tard.
o precisar les necessitats d’inversió a Comforsa i garantir la seva viabilitat industrial futura.

El grup municipal de Convergència i Unió també ha volgut plantejar com sempre en positiu i amb ànim constructiu a alcaldessa algunes mesures excepcionals a nivell local com ara :

· oferir a les noves iniciatives empresarials sòl industrial o naus en condicions preferents; si cal amb cessió a termini, sense inversió inicial a canvi d’unes condicions de permanència o de creació de llocs de treball.

· valorar la possiblitat de reiniciar l’oferta de les parceles de sòl del sector de La Barricona que no estan ocupades a preus altament competitius -com es va fer a Mas d’en Bosch en el seu moment-, per a promoure i primar la implantació de noves empreses que generin llocs de treball, que diversifiquin i que aportin valor afegit.

· prendre les mesures necessàries per tal que s’acceleri la construcció i la posada en marxa de les naus per a emprenedors al secor La Barricona, completant el 100% del projecte. Si cal es pot buscar finançament alienant la parcela de cessió municipal del sector de Castelladral o altres béns patrimonials per a invertir en les naus per a emprenedors.

· prendre les mesures necessàries per tal que s’acceleri la construcció i la posada en marxa de les 2+1 naus de transició que promou el Consell Comarcal i Ripollès Desenvolupament; re-estudiant les condicions en què seran ofertes als empresaris-emprenedors.

· Demanar a l’alcaldessa –com a vicepresidenta de la Fundació Eduard Soler- treballar per impulsar el viver d’empreses tecnológiques que estava previst en el projecte fundacional en els terrenys annexes a l’Escola del Treball i el Centre Tecnològic.

· A nivell turístic activar el projecte de connexió de la Ruta del ferro i la Ruta del Carrilet, redactat per la Diputació, i que es troba només pendent de la cessió dels terrenys per part dels ajuntaments de Sant Joan i de Sant Pau. Aquest fet permetria dinamitzar un element singular i d’alta potencialitat turística com la via verda mês llarga d’Europa, que connecta els Pirineus amb el Mar. Situar a l’interior de Ripoll el punt d’atenció i servei d’aquesta ruta (per exemple proposta presentada a les antigues cotxeres del ferrocarril).


· Contribuir a dinamitzar el sector comercial i de serveis turístics posant en marxa noves iniciatives que a similitud del Mercadal del Comte Guifré engegat el 1999, aportin de forma periòdica (per exemple cada 2 mesos) una gran afluencia de visitants : per exemple es podria parlar del mercat del rovelló i del bolet de tardor, la fira de vehicles d’ocasió (de la qual se’n va fer una primera ocasió), la fira-mercat d’ocasió de material d’esquí i muntanya, la fira d’embotits i productes artesanals del Ripollès i el Pirineu (mel, mató, formatges, embotits, patates…), …