12/7/12

La poda de Ripoll

La poda dels arbres de Ripoll, juntament amb les flors d'ornamentació disposades al llarg del darrer any i dins el marc de la campanya "Posa una flor al teu balcó" hauran estat vistos en perspectiva, uns dels temes més polèmics del primer any de responsabilitat de govern del grup de CiU a l'Ajuntament de Ripoll pel que fa a les intervencions i declaracions dels grups polítics a l'oposició.

L'arbrat viari, com a arbres ornamentals, es veu en la necessitat de ser podat per diferents motius : problemes d'espai, estètica, problemes fitosanitaris, de situació, de seguretat i per tal de garantir un desenvolupament correcte; en qualsevol cas caldrà respectar l`estructura de l'arbre, el seu ritme de creixement, l'etapa de desenvolupament en què es troba, les característiques de l'espècie, les seves reserves d'acord a l'época i l'especie i els seus sistemes de defensa. Per aquests motius la poda ha de ser realitzada i dirigida sota criteris professionals i tècnics.

En aquests moments, es distingeixen diferents tipus d'intervenció en poda :
 • de "realce" : es tracta d'eliminar les branques baixes que entorpeixen el pas de vianants o vehicles, com la realitzada a la plaça Gran.
 • de sanejament : s'eliminen les branques mortes, trencades, malaltes, febles, mal orientades, amb condominància, creuades, mal enganxades al tronc principal o a les branques principals i els nous brots.
 • d'unificació de copa : es realitza per tal de mantenir la forma natural de l'arbre
 • de seguretat : eliminació selectiva de branques per tal d'evitar perills a la via pública, afectació de visibilitat en encreuaments o senyalització, instal.lacions elèctriques o serveis, .. que respon a peticions concretes de veïns o de la Policia Local o propietaris de serveis afectats, com ha estat el cas del CAP, o ADIF.
 • d'aclariment : s'eliminen selectivament branques o parts per reduir la densitat del pes de la copa, incrementar la penetració de llum i aire a l'interior, que l'arbre ofereixi menys resistència al vent o per a potenciar la floració de brots interns més equilibrats.
 • de reducció de copa : eliminació selectiva de  branques per reduir l'alçada o amplada de l'arbre, per donar seguretat i espai suficient a l'arbre respecte edificis, serveis, garantir l'estàtica de l'arbre, permetre arribar la llum del sol al sòl en places, carrers, vivendes.
 • de brocada : un poda de totes les branques deixant una brocada amb un determinat nombre de floracions laterals, és molt adequada com a actuació prèvia de transplantament o la única que admeten certes especies, com l'efectuada al Passeig de Santa Joaquima de Vedruna..
 • de formació o reestructuració : en arbres mal formats o mal orientats, no és possible en totes les especies.

Segons els cossos tècnics de vegetals d'algunes ciutats grans, la poda de l'arbrat es pot agrupar en categories segons l'etapa de desenvolupament de l'arbrat, el tipus de poda, l´època, l'estat vital i els condicionants físics i espaials i la tipologia vegetal a la que pertany l'arbre :
 • poda de formació : per formar l'arbre des de les primeres etapes de creixement per aconseguir un desenvolupament correcte. Es pot dur a terme durant tot l'any. En arbres menors de 4 anys.
 • poda de manteniment : poda per mantenir l'arbre en bones condicions, a partir dels quatre anys de vida de l'arbre i es pot aplicar durant tot l'any.
 • poda excepcional : reduir la copa per refer l'estructura de l'arbre. Cal realitzar-la a l'hivern.

Fent bullir l'olla

Xerrada pronunciada amb motiu de complir-se el primer any d'alcaldia a Ripoll, i davant els amics, simpatitzants i militants de l'assemblea local de CiU, el dia 11 de juliol.
Aquesta frase feta, típicament emprada en la terminologia popular i tradicional dels nostres pobles i agafada en alguna de les seves múltiples accepcions : tenir suficient per menjar, sacsejar, fer efervescència i engrescar l'entorn social i econòmic..., l'he posada en la meva boca molt sovint durant aquest primer any de responsabilitat des de l'alcaldia de Ripoll; fins i tot els grups de l'oposició la fan servir encara que sigui per criticar l'acció de govern... en qualsevol cas crec i estic ben convençut que és positiu haver-la posat de moda per que té moltes significacions coherents amb el que necessita Ripoll per ser una vila efervescent, agitada culturalment i econòmica i on tots els ripollesos i ripolleses ens hi puguem guanyar la vida i viure-hi bé.
Bona part de l'acció de govern ha estat enfocada en aquest sentit, fins i tot la inicial creació d'una àrea específica de Projecció Econòmica dins l'estructura tècnica i política de l'ajuntament; i la coordinació efectiva amb els demés estaments locals i comarcals que treballen en la promoció de l'economia : Ripollès Desenvolupament, la Fundació Eduard Soler, la Cambra de Comerç i Indústria i la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès. Tots junts varem engegar la taula i les jornades de treball sectorial per a la reactivació econòmica del Ripollès que varen presentar fins a 21 propostes concretes per a actuacions estratègiques al nostre territori, que ara s'han d'acometre.
De la transversalitat d'aquesta àrea i d'aquesta frase feta, en dóna fe el resum d'actuacions endegades i algunes ja aprovades, al llarg d'aquest any. Permeteu-me fer-ne una pinzellada.
Des de la perspectiva de l'urbanisme (el Territori que s'en diu ara), s'ha treballat en solucionar les limitacions que suposava el planejament vigent (el POUM aprovat el 2008) per a l'activitat empresarial :
 • es va aprovar una ampliació dels usos dels poligons industrials per encabir més enllà de les activitats estrictament industrials i manipulatives, les activitats d'oci, restauració, comerç a l'engrós, esport.... que suposarà que es pugui endegar alguna nova iniciativa emprenedora ben aviat.
 • També s'ha modificat la limitació que suposava la dimensió mínima de parcel.la en sectors ja consolidats com Casanova de Baix, per a permetre legalitzar i per tant ubicar noves empreses en les naus actuals.
 • En tercer lloc també es treballa conjuntament amb Direcció General de Carreteres i l'ACA en la proposta presentada per una part dels propietaris del sector de la carretera de Les Llosses que històricament ha acollit i acull activitats econòmiques.
 • Finalment en un altre àmbit s'ha presentat a la Direcció general d'urbanisme una proposta per incrementar el nombre d'activitats legalitzables i disminuir la dimensió mínima de parcel.la en zones de colonies industrials com El Roig per a permetre dinamitzar aquest sector amb noves iniciatives empresarials que fins ara queden limitades pel Pla Director Urbanístic de les colonies del Ter que té àmbit supramunicipal per damunt del POUM local vigent.
Pel camí d'aquest any de mandat, s'han portat a terme altres iniciatives de projecció econòmica :
 • l'Ajuntament s'ha adherit també a la Xarxa d'ens locals de promoció econòmica i vivers d'empresa que coordina la Diputació de Girona per al territori;
 • es va rebaixar el preu de lloguer de les naus de transició i emprenedoria de la Barricona, la qual cosa va permetre omplir dues d'aquestes naus i hem rebut vàries visites d'empresaris i emprenedors interessats els darrers mesos, la darrera avui mateix.
 • s'ha tramitat una subvenció estatal dins el programa Emprender de forma coordinada amb la resta d'ens de promoció.
 • S'ha formalitzat un conveni amb l'entitat Microbank per a dotar de crèdit a petites noves iniciatives empresarials
 • ens hem adherit a la Fundació Guifi.net per impulsar l'arribada de la fibra òptica a la nostra vila i s'ha difós als barris rurals el servei de banda ampla rural.
 • S'ha aconseguit per aquest curs 2011-2012 dos mòduls de casa d'oficis i de taller d'ocupació amb les modalitats de : pintura, serveis sociosanitaris i atenció al públic, amb un total de 24 persones en formació, més un Pla d'ocupació de 6 mesos.
  Des de la perspectiva comercial i firal :
 • s'ha treballat conjuntament amb la Unió de Botiguers de Ripoll per a ampliar el suport de l'administració catalana al Pla de Dinamització Comercial de Ripoll amb un major percentatge de dotació econòmica subvencionable,
 • s'ha endegat un segon mercat local al barri de la Crta. de Barcelona que a més de dinamitzar el comerç i establiments del barri més poblat de la nostra vila, evita la fuga comercial cap a d'altres mercats entre setmana i esdevé element d'atracció per a persones i clients de poblacions veïnes.
 • S'han endegat un conjunt de petites fires i mercadets a recer del mercat setmanal dels dissabtes com a argument de dinamització comercial del dia de major afluència comercial a Ripoll i a per generar major capacitat d'atracció i captivació de públic : Fira del disc, fira immobiliària, fira del llibre d'ocasió, fira del cotxe d'ocasió, fira del vehicle 4x4, fira de la Neu (Ripineu), fira del coleccionisme, fira del bolet, el dijous llarder,... que es van repartint al llarg de l'any.
 • s'ha tirat endavant la iniciativa APARCA I COMPRA per ajudar a la competitivitat del comerç del centre històric amb la gratuïtat de la zona blava els dissabtes tarda, la nova zona d'aparcament de rotació al sector del Passeig del Ferro davant el CAP, i els tiquets de bonificació de temps d'estacionament gratuït inicialment als sectors de la Font Viva i Plaça Santa Maria.

Des de la perspectiva esportiva - turística :
 • hem posat molts esforços a dinamitzar el Centre de Tecnificació Esportiva de Ripoll per tal que sigui conegut per diferents federacions esportives de Catalunya i que el puguin utilitzar de referent (Federació d'entitats excursionistes, Federació de ciclisme, Federació de motociclisme-trial, UEFA,...), que sigui conegut pel Centre d'Alt Rendiment de Catalunya, i per altres clubs i entitats d'arreu del país. Aquest centre ja haurà acollit el darrer any diferents entitats i clubs (el Vendrell, el Sabadell, Santa Coloma,...) i aquest estiu es repetirà l'experiència. De fet el curs 2011-2012 ja es va normalitzar la precària ocupació del curs anterior que va motivar fins i tot una reducció de l'aportació de la Secretaria General de l'Esport "per baix rendiment". Es tracta de "mercantilitzar" aquesta instal.lació, dotar-la de visió econòmica i buscar-li rendabilitat esportiva i social però també econòmica.
 • Per al curs 2012-2013 hi ha bones perspectives amb la consolidació del ciclisme de carretera i el manteniment del bicitrial com a esports en tecnificació. 
 • El Centre de Tecnificació haurà acollit enguany esdeveniments com : els 33è Jocs Esportius de Persones sordes de Cataluna, les proves d'ingrés als cicles formatius de muntanya, l'Europeu de Futbol Sala sub21, els entrenaments de la Selecció nacional de Moçambic d'hoquei sobre patins, un campus infantil de porters, i varis equips esportius... i Ripoll haurà estat lloc de pas, de control o d'avituallament d'activitats com el Ral.li Costa Brava històric, la ciclomarató de Catalunya, el RallyMontecarlo, la trobada de patinadors de Barcelona, ..
També s'han posat esforços directament o donant suport a entitats locals per a potenciar Ripoll com a lloc de referència d'activitats populars, culturals, festives i tradicionals d'abast nacional com

                  el Concurs de cavalls de raça pirinenca,
                  l'Esplaiada 2012,
                  el primer concurs de doma vaquera,
                  el campionat nacional de patinatge infantil,
  el campionat estatal infantil d'hoquei sobre patins,
  el campionat de Catalunya de cotxes teledirigits,
  el campionat d'Espanya de cotxes teledirigits
  un cicle de cinema en català, previst per la tardor
  els 33ens jocs esportius de Catalunya per a persones sordes
  Un curs internacional de Dansa per al mes de juliol
  També des de l'estiu passat es va dotar Ripoll d'una àrea autoritzada per a l'estacionament puntual (24h) d'autocaravanes, una forma de turisme en auge, i que haurà tingut una molt bona acollida i ocupació,
  i s'haurà reinaugurat el CAT després de romandre tancat des de finals d'estiu del 2011, buscant la complicitat amb el sector privat...
  La regidoria de Cultura a part del dia a dia (activitats de sempre, tocs de nit, cooperació amb les entitats que organitzen esdeveniments com el festival de música o e curs d'interpretació musical, la programació de teatre,...) està treballant en la preparació de tota la programació d'actes i esdeveniments previstos al llarg del 2013 dins el marc de la Capitalitat de la Cultura Catalana, conjuntament amb una comissio de persones, regidors i regidores i representants d'entitats de la vila.
El nomenament d'una persona dins l'estructura municipal amb la responsabilitat d'ajudar a "vendre" tots els equipaments en els àmbits turístic, cultural, esportiu... a partir del proper mes d'agost, és una altra estratègia per "treure suc" de tot el nostre potencial : creació de "paquets", acció comercial, estratègies de difusió i coneixement... seran la seva principal tasca.
Des de la Regidoria d'hisenda, l'acolliment al Pla d'Ajust del Govern Central ha permés a l'Ajuntament de Ripoll situar-se a pagament de proveïdors a uns 70-80 dies, la qual cosa també afavoreix el teixit local de proveïdors i subcontratistes municipals i per tant ajuda a fer fluïr els diners.
Les demés regidories completen un ventall d'actuacions que tant des de la perspectiva social, com veïnal, participativa o de seguretat ciutadana faciliten el camí a totes les iniciatives abans referenciades.
Per acabar, i com a simbolisme, la iniciativa de posar flors als carrers, places i ponts de Ripoll, i de demanar als vilatans de posar-ne al balcó, és una acció simpàtica que pretèn dotar d'amabilitat, de colors i olors a la nostra vila, per a gaudi i agradabilitat dels propis vilatans i especialment també per a oferir una bona imatge als nombrosos visitants. Tot pensant per a ajudar a FER BULLIR L'OLLA !!!