22/2/09

L'Are de Ripoll, alternatives

L'ARE de Ripoll i les alternatives
Plantejament d'altres propostes d'intervenció pública per part de l'Incasòl a Ripoll

Des del grup municipal de CiU hem adreçat un escrit al Conseller Nadal, en qualitat de màxim representant del DPTOP de la Generalitat de Catalunya en relació a la proposta d'ARE de Ripoll recentment rebatuda pel Plenari municipal per unanimitat des de tots els grups polítics.

Adjunto la transcripció de l'escrit.

Honorable Conseller,

Com ja sabreu, el resultat del procés de participació ciutadana celebrat el passat dissabte 24 de gener d’enguany a Ripoll va estar clarament contrari al projecte d'Àrea Residencial Estratègica: un 70,6% dels 875 votants es van pronunciar pel vot negatiu, mentre que només un 27,8% van votar-hi a favor. La participació va quedar fixada en el 10,1%, superant el llindar dels 450 vots establerts per donar validesa a la mateixa per acord dels partits polítics amb representació al consistori. El resultat va estar de 618 vots en contra, 244 a favor, 11 de blancs i 2 de nuls.

Després del clar resultat de la consulta, els tres grups municipals del consistori de Ripoll vàrem complir amb allò que havíem anunciat i vàrem aprovar en sessió plenària de 27 de gener, una al·legació per excloure Ripoll del Pla Director Urbanístic (PDU) de les Àrees Residencials Estratègiques. Amb la decisió del Plenari per unanimitat, i a l'espera que el Departament de Política Territorial l'accepti i la respecti, voldríem posar punt i final al procés per a desenvolupar una Àrea Residencial Estratègica a la capital ripollesa.

El motiu d'aquest escrit, és que davant de l'exposat, als membres del grup municipal de CiU a Ripoll ens varen sobtar les seves declaracions posteriors a la consulta i a la decisió del plenari municipal, on textualment deia que s’ha de tenir en compte que hi ha un Decret Llei que empara l’actuació del govern, i que els municipis haurem de negociar les característiques d’aquestes Àrees Residencials Estratègiques perquè siguin possibles.
Si bé és cert que el Decret Llei al que Vostè es refereix dóna la potestat a la Generalitat de Catalunya per a actuar de forma supramunicipal, també és cert que enlloc del mateix s'esmenta la possibilitat d’actuar en sentit contrari a la voluntat de la ciutadania. En aquest cas, gosem demanar-li que, en un acte de responsabilitat política i de qualitat democràtica, vulgui retirar aquestes declaracions i accepti la voluntat del poble de Ripoll de no tirar endavant amb l’Àrea Residencial Estratègica.

Però el nostre grup municipal encara vol anar més enllà de forma positiva i constructiva, i veient que tant el Departament que encapçaleu com l'Institut Català del Sòl estan en tan bona predisposició per a impulsar mesures i inversions a la capital ripollesa, estem disposats a negociar amb el govern de la Generalitat una sèrie de mesures que creiem que poden ser viables de forma immediata, i el que és més important, que serien acceptades de bon grat per la majoria de la ciutadania.

Per un costat, l'INCASÒL ja és propietari d'unes parcel.les al nou sector de Ripoll anomenat Can Guetes i ja urbanitzat en la seva primera fase; pensem que hauria de ser prioritari començar la construcció i oferta d'habitatge protegit o de lloguer en funció de la demanda que es recull a l'oficina municipal d'habitatge.

Per un altre costat, l'Ajuntament de Ripoll ha adquirit recentment unes parcel.les al mig del barri vell, al Carrer Vinyes, que pensem podrien ser ofertades o cedides a l'Incasòl amb el compromís de construir nous habitatges de protecció oficial, atenent a la tipologia demandada i recollida a l'esmentada oficina municipal d'habitatge.

Un tercer element en joc hauria ser la negociació per part del Departament que presidiu i el mateix Incasòl, amb el Govern Central el traspàs de l'actual edifici i terrenys de la caserna de la Guàrdia Civil atenent la realitat actual del nombre d'agents que hi resideixen i la seva sobredimensió. Aquest espai ja està qualificat en el vigent nou POUM com a habitatge dotacional i per tant considerem també estratègica la intermediació i intervenció de l'institut Català del Sòl per a iniciar la seva construcció i oferta al més aviat possible.

Un quart aspecte podria ser la intervenció de l'INCASÒL en la construcció i promoció de l'habitatge protegit -o en els terrenys objecte de cessió a l'ajuntament- en les noves àrees en desenvolupament a partir del nou POUM com ara el sector de l'antiga empresa tèxtil Filpur, la zona de La Torre, el Carrer 27 de maig...

En cinquè lloc caldria esmentar la possible intervenció pública en la conversió a habitatges de protecció oficial d'alguna de les fins a 31 noves promocions d'habitatges a Ripoll que estan en construcció o aturades degut a la manca de finançament per a finalitzar-les o la manca d'expectatives de venda. Hem comptabilitzat projectes de fins a prop de 170 habitatges en aquesta situació.

En sisè lloc, també ens sembla coherent demanar la intervenció de l'INCASÒL atesa la bona predisposició a actuar a Ripoll, al nou sector industrial de La Barricona, on en aquests moments amb la urbanització ja acabada, hi ha unes 12 parcel.les disponibles; amb l'agreujant que l'ajuntament de Ripoll havia fet previsions de venda en el pressupost municipal del 2008 contemplant els pertinents ingressos que no s'han materialitzat però que en canvi sí que s'han gastat com a despeses. La compra i promoció d'aquests terrenys per part de l'Incasòl podria ajudar a l'ajuntament a solventar una situació financera dificil en aquests moments.

En darrer lloc, també ens atrevim a proposar una nova actuació en l'àmbit de la promoció pública de sòl empresarial o industrial. El sector de la Carretera de Les Llosses, al sud de Ripoll, ja fou objecte de defensa durant el procés d'exposició i aprovació inicial del POUM per part del nostre grup municipal, que fou rebatuda amb els arguments de ser un sector inundable; de fet els mateixos arguments d'inundabilitat que afecten la zona de La Preparación Textil, SA i on malgrat aquest fet i imposant mesures correctores s'hi havia previst la promoció de l'Àrea Residencial Estratègica per part del Departament que presidiu.

Per tant, pensem en un projecte de nova Àrea Empresarial Estratègica que amb les mesures correctores adients i necessàries podria situar en el mercat d'oferta pública de sòl empresarial i industrial un sector on ja tradicionalment des de fa anys s'hi han ubicat algunes activitats empresarials, normalitzant a la vegada l'activitat de les empreses existents i en una situació estratègica davant l'arribada del desdoblament de la C-17 fins a Ripoll i de baix impacte paisatgístic.

Els membres del Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Ripoll som conscients que la vostra tasca al capdavant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques no és fàcil, però volem incidir en la necessitat que des del govern de la Generalitat es desenvolupin les mesures concretes, racionals i correctes per a cada municipi.

Entenem que les Àrees Residencials Estratègiques puguin esdevenir una solució acceptable a la manca de vivenda assequible en algunes ciutats catalanes, però li podem assegurar que aquest no és el cas de Ripoll, on fa pocs mesos es va aprovar definitivament el nou planejament urbanístic que ja preveu d'acord amb la legislació vigent suficients bosses d'habitatge protegit en les noves zones a desenvolupar i que s'han d'afegir al que s'ubica en les zones actualment en desenvolupament.

A l’espera de la seva comprensió i col·laboració us saluda molt cordialment,

Jordi Munell i Garcia
Portaveu del grup municipal de CiU

14/2/09

L'encís del desert...

L'encís del desert...

Amb el company Pep Busquets oferim per aquest 2009 una nova proposta per oferir a tots els afeccionats al 4x4, però també a tots aquells que alguna vegada han somniat -com nosaltres mateixos- passar uns dies al mig de l'espectacle sublim i meravellós del desert magrebí, a tocar de la frontera amb Argèlia, en mig d'un mar de dunes, recorrent paisatges de civilitzacions antigues, vestigis d'un passat que es perllonga encara en el present d'uns pobles nòmades, perduts de la pressa i l'estrés de la nostra civilització.... oblidar-es uns dies de la crisi en mig del silenci del vent del desert... en mig d'una gent que ens acullirà com si fossim de la seva família a les haimes i a casa seva, perdre's per uns mercats de productes locals encisadors...Un programa assequible en preu i assequible a tots, amb la dificultat controlada, amb guies locals que ens acompanyaran i ens ajudaran, amb ajuda mecànica puntual si cal, gaudint d'uns bons serveis hotelers i ajudant, també perquè no, als autòctons amb la nostra aportació al desenvolupament d'un sector turístic.

Us hi volem convidar.Suport al sector empresarial del metall

Suport al sector empresarial del metall catalàAquesta setmana, el dia 10 de febrer, s'ha celebrat a Barcelona l'acte reivindicatiu de tot el sector empresarial del metall a Catalunya davant la situació econòmica que patim. En el marc d'aquest acte, vaig demanar la presència simbòlica de l'alcaldia de Ripoll tenint en compte el pes històric de la nostra vila en la proto-industrialització de Catalunya i el pes específic que hi va tenir -i que encara té en el present- el sector del metall (les fargues, la fabricació d'armes i claus...).
Ho vaig fer de forma solemne, a través d'una moció a l'ajuntament per a donar-li més rellevància i formalisme. Sóc conscient que és una demanda plena de simbolisme i que no volia amagar un fort reconeixement a tots els empresaris d'un dels sectors que actualment estan creant el major nombre de llocs de treball a Ripoll i el Ripollès i donant el major percentatge de producte interior brut de la nostra vila i comarca. També em vaig oferir personalment per a acompanyar l'alcaldia en aquest acte de suport i representació, per fer pinya al voltant d'una situació que ens preocupa a tots els representants polítics municipals.El contingut de la moció es transcriu així :


Actualment el sector del metall a Catalunya concentra uns 300.000 treballadors i genera el 12% del PIB català; aquest sector travessa una situació de crisi sense precedents. Des de la UNIÓ METAL·LÚRGICA DE CATALUNYA (UMC), integrada per les patronals provincials APEMTA de Tarragona, FEGMETALL de Girona, FEMEL de Lleida i UPM de Barcelona han cregut que davant la situació en que les administracions públiques no prenen ni compleixen mesures d'actuació efectives per fer front a això només els resta manifestar-se públicament.


Amb aquesta finalitat, la UNIÓ METAL·LÚRGICA DE CATALUNYA (UMC), integrada per les patronals provincials APEMTA de Tarragona, FEGMETALL de Girona, FEMEL de Lleida i UPM de Barcelona, ha convocat una CRIDA DEL METALL CATALÀ amb un acte a celebrar a Barcelona el proper dia 10 de febrer. Amb aquest acte públic es vol demostrar la unió del metall, reivindicar la seva importància en l'economia i exigir mesures urgents de suport al sector. L'acte tindrà lloc el dia 10 de febrer de 2009, de 18:00 a 20:00 hores, al PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA a Barcelona (Av. Diagonal, núm. 661-671), amb el següent guió :


  • Lectura i signatura d'un document reivindicatiu, que es lliurarà posteriorment a autoritats, entitats empresarials i mitjans de comunicació.

  • Presentació de ponències de 4 empresaris representatius del sector.

Davant de l'exposat, des del Grup Municipal de CiU a l’ajuntament de Ripoll proposem :


  • Que l’alcaldessa de Ripoll o el regidor en qui delegui i en nom de l’Ajuntament de Ripoll, com a institució i en representació del poble “bressol de la industrialització de Catalunya” i com a capital d’una comarca industrial que sempre ha estat pionera i capdavantera en el sector del metall i que concentra encara bona part de la seva activitat industrial i empresarial en aquest sector, s’assisteixi en aquest acte de suport al sector del metall català.

La resposta ha estat d'aquelles que fan història, segellada el mateix dia 10 per a no poder tenir rèplica, m'explica llargament que no se l'hi escau com a alcaldessa participar en un acte dirigit i per a empresaris de Catalunya, que per assistir a la convocatòria li cal omplenar un full de registre per internet on ha de constar l'empresa que representa, que la moció no s'escau per que quan es discuteixi ja s'haurà celebrat l'acte, que ara no és hora de cercar culpables a la crisi, que és hora de deixar de banda absurdes diatribes sobre qui pot tenir més culpa de la crisi, que és hora de fer front units a les dificultats sorgides en moments de crisi, que...

Jordi Munell

Febrer 2009