24/2/12

Per "carnaval" tot s'hi val

Dissabte carnavalesc l'escollit per a la visita guiada a la Lira de Ripoll; un acte obert al públic organitzat per l'Associació AxA (www.arqxarq.es) Arquitectes per l'arquitectura- i amb l'exposició per part del Sr. Ramon Vilalta, arquitecte d'origens paterns ripollesos i membre de l'estudi olotí RCR Arquitectes.

L'empresa RCR Arquitectes va guanyar el concurs d'idees convocat per l'equip de govern de l'ajuntament de la llegislatura 2003-2007 (ERC-PSC-ICV) i per tant ha estat l'empresa directament responsable del projecte i de l'execució d'aquest espai urbà en el seu 95% i el 5% restant final ho fou en mans dels propis serveis tècnics municipals. L'espai transformat arquitectònicament de La Lira desperta -com passa sovint amb l'art- sentiments que no deixen indiferents i sovint contraposats en el públic i els vilatans, tant de sorpresa, d'admiració pel buit generat, pels materials... com també de desencís i de rebuig per motius de cost, d'utilitat, de practicitat, de fredor...Sense voler personalitzar en els sentiments i l'estètica de l'art arquitectònic que sempre són subjectius, sí que m'agradaria, i crec convenient, informar d'aquells aspectes més objectius i plausibles que envolten aquesta obra, i que tots hem de conèixer, ens agradi més o ens agradi menys.

Exposo a continuació una relació de patologies ocasionades per defectes de disseny o per la incorrecta execució, detectades en el conjunt de la plaça i espai de la Lira en els darrers mesos, i que per solucionar-les hauran representat o representaran un sobrecost per al nostre poble :

- L’aïllament impermeable del paviment de la plaça va ser previst mitjançant dues capes de membrana butílica en capes successives sobre el forjat de formigó i sobre la capa de formació de pendents. La mala concepció del sistema d’aïllament i omissió en el control d’execució va propiciar una entrada d’aigües provinents del carrer que es filtrava entre les dues membranes i que per gravetat avançava fins a la façana al riu acumulant-se per sota de la canal de desaigua prevista i ocasionant degoters a la sala inferior.

- La previsió de desaigües de la canal de recollida de la façana al riu, preveu embornals embocats a tubs de diàmetre inferior a una polzada, i deixats in situ dintre dels murs de formigó.
El diàmetre insuficient i la impossibilitat de registre han hagut de ser resolts amb conduccions paral·leles.

- El sistema de cobert mitjançant plaques translúcides de policarbonat, subjectades amb corretges metàl·liques, va haver de ser r calculat i reforçat durant l’execució.
Actualment la deformació o "fletxa" d’alguns d’aquests panells ocasiona degoters a l’espai de la plaça gairebé irreversibles sense una actuació molt costosa.

- El sistema de tancament dels espais laterals de l’espai cobert és format amb plans de vidres de grans dimensions subjectats amb guies de passamans metàl·lics a nivell de paviment i a nivell de sostre. Alguns d’ells son practicables correders, guiats dins de les pròpies guies de subjecció.
Donat el pes dels vidres i el sistema de guies formades “in situ” els panells corredors han esdevingut del tot impracticables. Les grans dimensions dels vidres previstos com a portes practicables els fan poc funcionals i fràgils. En aquests moments n'hi ha que no es poden obrir, n'hi ha que s'han separat i inclús el dia que va fer vent va trencar-se'n un de sencer.

- Certs “efectes” de disseny han comportat la necessitat d’adoptar mesures correctores en front riscos clars de cops i perill de caiguda : A l’escala que baixa a la sala s’ha hagut de conduir la circulació de les persones mitjançant la barana per evitar topar amb el cantell del forjat. A l’extrem del pont s’han hagut de disposar jardineres per evitar la punta que forma la barana. La barana del pont presenta parts de poca alçada que ha calgut assegurar amb baranes addicionals. Les frontisses previstes a les portes d’acer existents a la part cega del lateral de la plaça, no sostenen el gran pes de les fulles hi ha calgut reforçar-les.

-A nivell d'enllumenat del pont, ha deixat de funcionar, no s'ha pogut accedir a canviar els fluorescents per l'oxidació dels materials i s'ha hagut d'executar una nova instal.lació.

-L'enllumenat de la coberta està apagat després de rebre denúncies per contaminació luminica i s'ha hagut de col.locar llums de leds a la façana del bar, quedant pendent l'altre costat.

-L'armari electric: s'ha hagut de posar safates canaleres per protegir cables, retirar el quadre d'obres i s'han hagut de tallar les portes dels quadres elèctrics i de gas perquè era impossible moure-les pel pes i ja s'havien mogut rascant el terra, inclús un dia en va caure una.

-S'ha hagut de posar un comptador elèctric per mesurar el consum de l'espai bar al no estar independitzat de la sala. El mateix s'haurà de fer per a la calefacció de gas.

-Per la legalitzar la calefacció de gas s'ha exigit l'adequació de l'armari de comptadors i l'execució d'una xemeneia de 2 metres d'alçada.

-Per climatitzar el Bar, és més que probable que caldrà tallar les reixes embellidores que no permeten la sortida de l'aire.

-Les planxes del terra se n'han hagut de soldar, ja que per les seves dimensions longitudinals i el seu gruix, l'efecte de les dilatacions per la calor les fa aixecar.

-El manteniment de la jardineria s'haurà de fer amb una empresa especialitzada en treballs en alçada ja que no hi ha accés directe a les jardineres i els operaris han de penjar-se lligats.

-El tipus de paviment metàl.lic de la plaça fa que "brutegi" sovint malgrat la neteja que s'hi practica. L'accessibilitat a la neteja externa dels vidres de la barana de la plaça i de la sala d'art inferior obliga a contractar una empresa especialitzada amb un cost addicional.

-Es va haver de contractar la instal.lació de 2 parallamps amb pressupost extra a finals del 2011 per tal de poder donar compliment a la finalització i certificació del projecte, i malgrat que hi estava incorporat.

-Els extractors d'aire dels serveis estaven per sobre del celràs sense reixa que permetés l'extracció i renovació de l'aire. El tub de conducció de l'aire extret el reconduïa d'un lavabo a l'altre forçadament, acumulant les males olors en un dels serveis, per una incorrecta situació de l'aparell.

Però agradi més o agradi menys La Lira és l'espai que tenim, utilitzem i gaudim a Ripoll per a tot tipus d'activitats populars, festives, culturals, socials, comercials, firals... a l'aire lliure que requereixin restar protegides de les inclemències meteorològiques en forma de precipitació o en forma de radiació solar, és a dir sotacobert o a aixopluc. Si a més a més pot ser un referent arquitectònic de disseny més enllà dels seus problemes o mancances més casolans del dia a dia... benvinguda sigui !!! i sense menystenir el reconegut Pont de Ripoll de Santiago Calatrava amb tots els seus avantatges, defectes, utilitat i costos associats de manteniment.