11/11/12

La web de Protecció Civil Ripoll

S'ha actualitzat el web del voluntariat de Protecció Civil Ripoll.

El nou banner vol representar la importància i el protagonisme invisible de les persones voluntàries en la tasca que presta aquesta organització al servei del municipi tant en cassos d''emergència i catàstrofe com en col.laboracions en tot tipus d'activitats que organitzen les entitats de casa nostra. Col.laboraciò que es fa per tal de garantir la seguretat i el bon ordre en el seu desenvolupament, la prevenció d'accidents i sinistres i sempre en coordinació amb la resta de forces de l'ordre, sanitàries i d'emergència.